Hypotheekrenteaftrek

Veel mensen kunnen gelukkig gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zijn de lasten ineens een stuk draaglijker, daar een deel van de hypotheekrente kan worden teruggevorderd van de Belastingdienst. Dit zorgt bij veel Nederlandse huishoudens voor net dat kleine beetje meer ademruimte dat zo hard nodig is. Zonder de hypotheekrenteaftrek zou het voor veel huishoudens toch bijzonder lastig worden om het hoofd boven water te houden. Veel mensen gaan standaard uit van de hypotheekrenteaftrek en stellen daar ook hun uitgaven patroon op af. Wanneer deze ooit weg mocht vallen zou dit absoluut voor problemen gaan zorgen. Toch worden er rondom de hypotheekrenteaftrek wel de nodige maatregelen genomen en zo makkelijk als u er vroeger nog voor in aanmerking kon komen, zo makkelijk gaat dat hedendaags toch niet meer.

Wanneer krijgt u nog hypotheekrenteaftrek?

Voor mensen die vanaf 1 januari 2013 nog een hypothecaire lening willen gaan afsluiten zijn er afwijkende regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek in verhouding tot mensen die hun hypothecaire lening al voor deze periode hadden afgesloten. Wie na de gestelde datum nog een hypotheek neemt is eigenlijk veroordeeld tot ofwel een annu√Įteitenhypotheek ofwel een lineaire hypotheek om de renteaftrek nog te kunnen krijgen. Het doel hiervan is vrij eenvoudig, namelijk dat degene die de hypothecaire lening neemt gedurende de looptijd zelf al bezig is met het aflossen van de hypotheek en dat is dus precies het hele doel van de gestelde maatregel. Dat biedt dus wel heel wat minder keuze vrijheid waar het hypothecaire leningen betreft, maar voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek zit er eigenlijk niets anders op. Houd daar dus ook bij een hypotheek berekenen rekening mee en zorg dat u zich goed voor laat lichten over de hypotheekvormen welke voor u het meest aantrekkelijk zijn.

Previous post:

Next post: